Patogh is a cultural-artistic group run by former and current Iranian students in Munich. After about 8 years of continuous activity, we registered this group in 2019 as a non-profit, non-political and non-religious association in Munich’s municipality. Patogh tries to provide a platform for dialogue on culture and art, and helping and advising students in Munich.

پاتوق یک گروه فرهنگی-هنریست که توسط دانشجویان سابق و فعلی ایرانی در این شهر اداره می‌شه. این گروه رو بعد از حدود ۸ سال فعالیت مستمر، در سال ٢۰۱۹ به عنوان یک انجمن عام‌المنفعه، غیرسیاسی و غیرمذهبی در شهر مونیخ ثبت کردیم.ـ ـ

پاتوق سعی می‌کنه ضمن کمک و مشاوره به دانشجوهای مونیخ، بستری رو برای گفتگو در زمینه فرهنگ و هنر فراهم کنه.ـ


اساســـنامه

متن اصلی این اساسنامه به زبان آلمانی است، و در ادامه زبان فارسی به آن اضافه شده. در صورت عدم تطابق متون فارسی و آلمانی، متن آلمانی معتبر است.

مقدمه

ما، دانشجویان ایرانی و دانشجویان سابق مونیخ ، می خواهیم از دانشجویان ایرانی در آلمان و به ویژه مونیخ از نظر اجتماعی ، علمی و فرهنگی با انجمن خود حمایت کنیم. ما می خواهیم تبادل بین دانشجویان ایرانی و رابطه بین ایرانیان دیاسپورا و جامعه آلمان را ارتقا دهیم. برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است که هنر و فرهنگ

ایرانی را در خارج از کشور حفظ کنیم و از طریق رویدادها آن را به علاقه مندان منتقل کنیم. ما قصد داریم این کار را از خودگذشتگی و بدون اهداف سیاسی یا مذهبی

انجام دهیم ، اما با این هدف که این نشست فرهنگی به عنوان یک نقطه تماس فرهنگی و اجتماعی دانشجویی پسند باشد. برای این منظور ما انجمن خود را طبق اساسنامه زیر پیدا کردیم:

§1 نام و مقر انجمن

(1)این انجمن دارای نامی است: "Studentischer Kulturtreff der Iraner in München (Patogh)".

(2)مقر انجمن در مونیخ است.

(3)انجمن باید در ثبت نام انجمن ثبت شود. پس از ورود ، آن اضافه شده است "e.V."

(4)سال شغلی انجمن سال تقویمی است.

§2 هدف انجمن

(1)این انجمن خود را به عنوان نقطه تماس و نمایندگی منافع دانشجویان ایرانی در آلمان ، به ویژه مونیخ می داند و هدف آن حمایت از دانشجویان در امور اجتماعی ، فرهنگی و علمی است (به عنوان مثال از طریق مشاوره و کمک در امور مطالعه ، برنامه های مشاوره و مانند آن) این انجمن همچنین می خواهد سهمی در ادغام دانشجویان ایرانی در جامعه در آلمان داشته باشد.

(2)ارائه بستری با هدف ارتقا درک تفاهم بین علاقه مندان به فرهنگ و هنر ایران.

(3)حفظ و ترویج هنر و فرهنگ متنوع ایرانی که نشان دهنده تنوع قومی است (به عنوان مثال با سازماندهی رویدادهای مناسب).

(4)گفتگو با فرهنگ های دیگر باید ارتقا یابد (به عنوان مثال با شرکت در بحث ها ،سخنرانی ها ، گشت و گذارها ، و همچنین تبادل نظر با سایر نهادها و انجمن های

فرهنگی و غیره).

(5)این انجمن اهداف خیرخواهانه را منحصراً و مستقیماً به مفهوم کد مالیات دنبال میکند. او فداکار است و اصولاً اهداف اقتصادی را دنبال نمی کند. کلیه فعالیتها و اهداف انجمن فارغ از دین و سیاست است.


§3 عضویت


(1)اصولاً هر شخص حقیقی از سن قانونی و توانایی قانونی می تواند به عضویت آن درآید. با این حال ، این در مورد افرادی که مناصب سیاسی دارند یا عضو هیئت مدیره انجمن مشابه هستند ، صدق نمی کند.

(2)این انجمن دو شکل مختلف عضویت را فراهم می کند: عضویت منظم و عضویت مهمان. هیئت مدیره بنا به صلاحدید خود در مورد پذیرش به عنوان یک عضو و شکل عضویت بر اساس درخواست کتبی تصمیم می گیرد. متقاضی باید کتباً یا از طریق ایمیل از تصمیم گیری مطلع شود. به هیچ توجیهی نیاز ندارد.

(3)عضویت در مهمان محدود به یک سال است. در غیر این صورت ، اعضای مهمان همان حقوق و تعهداتی را دارند که اعضای عادی دارند.

§4 مشارکت و وظایف اعضا

(1)اعضا هزینه سالانه و هزینه پذیرش را پرداخت می کنند که مقدار آن توسط مجمع عمومی تعیین می شود. مشارکت در تاریخ 1 ژانویه هر سال مالی انجام می شود. هیئت مدیره حق دارد اعضا را از هزینه پذیرش یا تعهد کمک در موارد سختی معاف کند.

(2)اگر هزینه پذیرش ظرف سه ماه از زمان پذیرش پرداخت نشود یا اگر ظرف سه ماه از تاریخ سررسید هزینه پرداخت نشود ، می توان عضو را مستثنی کرد.

(3)وجوه انجمن فقط برای اهداف قانونی قابل استفاده است. هیئت مدیره و سایر اعضا هیچگونه مزیتی از وجوه انجمن دریافت نمی کنند. هیچ کس با هزینه هایی که با هدف انجمن بیگانه است و یا با حقوق و دستمزد نامتناسب زیاد ، مورد علاقه قرار نمی گیرد.

§5 پایان عضویت

(1)عضویت از طریق مرگ ، استعفا یا محرومیت به پایان می رسد.

(2)اگر عضوی منافع انجمن را جدی نقض کند یا به وجهه عمومی آن آسیب برساند ، می توان آن را اخراج کرد. مجمع عمومی با اکثریت 2/3 آرا cast منتخب در مورد حذف تصمیم گیری می کند. تصمیم گیری در مورد حذف باید کتبا توجیه شده و به اطلاع اعضا برسد.

(3)استعفا از انجمن فقط با اعلامیه کتبی به هیئت مدیره (رئیس یا معاون) در پایان یک سال تقویمی می تواند انجام شود.

(4)با استعفا یا حذف عضو ، کلیه حقوق و تعهدات منقضی می شود. هیچ ادعایی در مورد دارایی انجمن وجود ندارد.


§6 هیئت مدیره

(1)هیئت مدیره انجمن متشکل از رئیس ، معاون رئیس و خزانه دار.
(2) رئیس و معاون او انجمن را در داخل و خارج از دادگاه (هیئت مدیره به معنی 26
§ BGB) از انجمن نمایندگی می کنند. هر کدام به تنهایی هستند مجاز به نمایندگی است.

(3) هیئت مدیره برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. وی تا زمان تعیین عضو هیئت مدیره جدید طبق اساسنامه در سمت خود باقی می ماند. انتخاب مجدد عضو هیئت مدیره مجاز است. در صورت استعفا زودرس یکی از اعضای هیئت مدیره ، باید بلافاصله جانشین وی انتخاب شود.

(4) اعضای هیئت مدیره فقط کسانی می توانند عضو انجمن باشند که حداقل دو هفته به آن عضو بوده و قبلاً نیز به طور فعال در پروژه ها شرکت کرده باشند.

(5) هیئت مدیره مشاغل انجمن را طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی انجام می دهد. مجمع عمومی در مورد کلیه سوالات با اهمیت اساسی تصمیم گیری می کند.

(6) هیئت مدیره هر ماه یکبار برای جلسه ای تشکیل می شود که رئیس آن را با یک هفته اخطار فرا می خواند. این فراخوان می تواند به صورت کتبی ، تلفنی یا از طریق ایمیل باشد. در موارد فوری ، هر یک از اعضای هیئت مدیره می توانند جلسه فوق العاده هیئت مدیره را به مدت مشابه با یک دوره اخطار سه روزه فراخوانند.

(7) در صورت حضور حداقل دو عضو ، هیئت مدیره دارای حد نصاب است. قطعنامه ها با اکثریت آرای ماخوذه صادر شده تصویب می شوند. در صورت تساوی ، رای رئیس ، در غیاب وی ، نماینده وی تصمیم می گیرد.

(8) هیئت مدیره می تواند ، بنا به صلاحدید خود ، اعضای خاصی را به عهده وظایف ویژه بگذارد ، اما شامل نمایندگی انجمن در خارج نیست.

(9) با تصمیم مجمع عمومی ، یک عضو هیئت مدیره می تواند به یک دلیل مهم برکنار شود. یک دلیل مهم به ویژه وجود دارد اگر عضو هیئت مدیره دائماً در وظایف خود نباشد.

§7 مجمع عمومی

(1) مجمع عمومی در مورد کلیه سوالات با اهمیت اساسی برای انجمن تصمیم گیری می کند. همچنین به ویژه مسئول آن است - انتخاب و برکناری هیئت مدیره ، - تنظیم مشارکت ها ، - تصمیم در مورد پذیرش اعضا یا حذف ، - قطعنامه در مورد اصلاح اساسنامه و انحلال انجمن.

(2) مجمع عمومی حداقل سالی یکبار تشکیل می شود. این جلسه توسط هیئت مدیره با یک دوره اطلاع رسانی حداقل دو هفته به صورت کتبی یا از

طریق ایمیل و با ذکر دستور کار تشکیل می شود. دوره از روز بعد از ارسال دعوت نامه آغاز می شود. در صورت ارسال این دعوت نامه به آخرین آدرس اعلام شده به انجمن ، عضو تلقی می شود.

(3) هر عضو یک رأی دارد که فقط شخصاً اعمال می شود.

(4) درخواست های افزودن به دستور کار توسط هر یک از اعضای انجمن می تواند به صورت کتبی ارسال شود و باید توجیه شود. رئیس جلسه باید در ابتدای جلسه موارد اضافی را اعلام کند. مجمع عمومی با اکثریت آرا مربوط به پذیرش درخواست های الحاق به دستور کار که فقط در مجمع عمومی انجام می شود ، تصمیم می گیرد.

(5) مجمع عمومی به ریاست رئیس هیئت مدیره یا در صورت جلوگیری از این کار توسط معاون وی اداره می شود. آیا هیچ کدام از اینها نیست در صورت حضور اعضای هیئت مدیره ، مجمع رهبر را با اکثریت آرا cast صادره منصوب می کند. رئیس جلسه منشی تعیین می کند.

(6) مجمع عمومی بدون توجه به تعداد اعضای حاضر دارای حد نصاب است. قطعنامه ها با اکثریت آرا. صادره به تصویب می رسند. رای ممتنع به منزله رأی ندادن است.

(7) در انتخابات ، شخصی که بیش از نیمی از آرای ماخوذه اخذ شده را کسب کرده باشد. مشروط بر اینکه هیچ کس در اولین رای بیش از نیمی از آرا را کسب نکند آرا ماخوذه را بدست آورده است ، بین دو نامزد با بیشترین آرا دور دوم برگزار خواهد شد. در صورت تساوی ، قرعه کشی تصمیم می گیرد.

(8) تغییرات در اساسنامه فقط با اکثریت 2/3 آرای ماخوذه صادره قابل تصمیم گیری است. برای تغییر هدف انجمن ، اکثریت 3/4 آرای ماخوده لازم است.

(9) در مورد مصوبات مجمع عمومی که توسط رئیس مربوطه و دبیر امضا می شود ، صورتجلسه ای تهیه می شود. به طور خاص ، باید حاوی عبارات زیر باشد: - مکان و زمان جلسه ، - دستور کار، - تعداد اعضای حاضر ، - نتایج رأی گیری فردی و نوع رأی گیری. صورتجلسات انجمن در بایگانی انجمن نگهداری می شود.

(10) اگر هیئت مدیره در این باره تصمیم بگیرد یا حداقل 1/5 از اعضای دارای حق رأی ، جلسه عمومی فوق العاده ای فراخوانده شود. اعضای انجمن با ذکر دلایل این موضوع را کتباً درخواست می کنند.

§8 انحلال انجمن
(1) انحلال انجمن را فقط می توان در یک جلسه عمومی که به همین منظور با اکثریت 4/5 آرا cast صادر شده است تصمیم گرفت.

(2) اگر انجمن منحل شود یا اگر هدف کسر مالیات دیگر قابل استفاده نباشد ، دارایی این انجمن به انجمن غیر انتفاعی Iranische Kinderkrebshilfe e.V., Eekbusch 40, 22395 Hamburg هامبورگ می افتد ، که مجبور است از آنها به طور انحصاری و مستقیم برای غیر اهداف سود به معنای کد مالیات. این اساسنامه با در نظر گرفتن مفاد

ذکر شده در بالا در جلسه تأسیس در 21 نوامبر 2018 تصویب شد.

• Satzung

Präambel

Wir, iranische Studentinnen und Studenten und ehemalige Studierende in München, wollen mit unserem Verein iranische Studierende in Deutschland und speziell in München in sozialer, wissenschaftlicher und kultureller Hinsicht unterstützen. Wir möchten den Austausch der iranischen Studierenden untereinander und die Beziehungen der iranischen Diaspora zur deutschen Gesellschaft fördern. Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, die iranische Kunst und Kultur in der Fremde zu bewahren und durch Veranstaltungen an Interessierte weiterzuvermitteln. Dies gedenken wir uneigennützig und ohne politische oder religiöse Absichten zu tun, sondern mit dem Ziel, den Kulturtreff zu einer studentenfreundlichen kulturellen und sozialen Anlaufstelle zu machen.

Zu diesem Zweck gründen wir unseren Verein nach folgender Satzung: § 1 Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen: "Studentischer Kulturtreff der Iraner in München (Patogh)“.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in München.

(3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz "e.V.".

(4) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Der Verein versteht sich als Anlaufstelle und Interessenvertretung der iranischen Studierenden in Deutschland, insbesondere in München und hat zum Ziel, Studierende in sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Angelegenheiten zu unterstützen (z.B. durch Beratung und Hilfestellungen in Studienangelegenheiten, Mentoren-Programme und Ähnliches). Der Verein will damit auch einen Beitrag zur Integration der iranischen Studierenden in die Gesellschaft in Deutschland leisten.

(2) Anbieten einer Plattform mit dem Ziel der Förderung der Verständigung zwischen iranischen Kunst- und Kulturinteressierten.

(3) Bewahrung und Förderung der vielfältigen iranischen Kunst und Kultur, die die ethnische Vielfalt widerspiegeln (z.B durch Organisation entsprechender Veranstaltungen ).

(4) Der Dialog mit anderen Kulturen soll gefördert werden (z.B. durch Teilnahme an Diskussionen, Vorträgen, Ausflügen, sowie Austausch mit anderen Kulturinstitutionen und -vereinen, etc.).

(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sämtliche Aktivitäten und Ziele des Vereins sind unabhängig von Religion und Politik.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann grundsätzlich jede natürliche, volljährige und geschäftsfähige Person werden. Ausgenommen sind jedoch Personen, die politische Ämter bekleiden sowie Personen, die bereits Mitglieder des Vorstandes eines ähnlichen Vereins sind.

(2) Der Verein sieht zwei unterschiedliche Mitgliedschaftsformen vor: ordentliche Mitgliedschaft und Gastmitgliedschaft. Über die Aufnahme als Mitglied und über die Form der Mitgliedschaft entscheidet auf schriftlichen Antrag der Vorstand nach freiem Ermessen. Die Entscheidung ist dem Antragsteller schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen; sie bedarf keiner Begründung.

(3) Die Gastmitgliedschaft ist auf ein Jahr befristet. Im Übrigen haben Gastmitglieder dieselben Rechte und Pflichten wie die ordentlichen Mitglieder.

§ 4 Beiträge und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag und eine Aufnahmegebühr, deren Höhe von der Mitgliederversammlung festgelegt wird. Der Beitrag ist zum 1. Januar eines Geschäftsjahres fällig. Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder in Härtefällen von der Aufnahmegebühr bzw. von der Beitragspflicht zu befreien.

(2) Wird die Aufnahmegebühr nicht innerhalb von drei Monaten nach der Aufnahme bzw. wird der Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit bezahlt, kann das Mitglied ausgeschlossen werden.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Vorstand und die weiteren Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

(2) Verstößt ein Mitglied in schwerwiegender Weise gegen die Interessen des Vereins oder beschädigt es dessen Ansehen in der Öffentlichkeit, kann es ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3- Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied mitzuteilen.

(3) Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand (Vorsitzender bzw. Stellvertreter) zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen.

(4) Mit dem Austritt oder dem Ausschluss eines Mitglieds erlöschen sämtliche Rechte und Pflichten. Es bestehen keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen.

§ 6 Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Kassenwart.

(2) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). Jeder ist allein

vertretungsberechtigt.

(3) Der Vorstand wird für die Dauer von einem Jahr von der Mitgliederversammlung gewählt. Er bleibt bis zur satzungsmäßigen Bestellung eines neuen Vorstands im Amt. Die Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. Scheidet ein Vorstandmitglied vorzeitig aus, ist umgehend ein Nachfolger zu wählen.

(4) Vorstandmitglied kann nur sein, wer auch Mitglied des Vereins ist, diesem seit mindestens zwei Wochen angehört und bereits aktiv an Projekten teilgenommen hat.

(5) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Über alle Fragen von grundsätzlicher Bedeutung entscheidet die Mitgliederversammlung.

(6) Der Vorstand tritt einmal im Monat zu einer Sitzung zusammen, die vom Vorsitzenden mit einer Frist von einer Woche einberufen wird. Die Einberufung kann schriftlich, fernmündlich oder per E-Mail erfolgen. Eine außerordentliche Sitzung des Vorstands kann in dringenden Fällen von jedem einzelnen Vorstandsmitglied mit einer Frist von drei Tagen auf dieselbe Weise einberufen werden.

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Vertreters.

(8) Der Vorstand kann nach seinem Ermessen einzelne Mitglieder mit Sonderaufgaben, die jedoch nicht die Vertretung des Vereins nach außen umfassen, betrauen.

(9) Die Abberufung eines Vorstandsmitgliedes ist aus wichtigem Grund durch Beschluss der Mitgliederversammlung möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Vorstandsmitglied seinen Aufgaben dauerhaft nicht gewachsen ist.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung entscheidet über alle Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für den Verein. Sie ist ferner insbesondere zuständig für

– die Wahl und die Entlastung Vorstands,

– die Festsetzung von Beiträgen,

– die Entscheidung über die Aufnahme von Mitgliedern bzw. den Ausschluss, – die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins.

(2) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Tag. Die Einladung gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn sie an die letzte dem Verein mitgeteilte Adresse gerichtet ist.

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme, die nur persönlich ausgeübt werden darf.

(4) Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung können von jedem Vereinsmitglied schriftlich eingebracht werden und sind zu begründen. Der Versammlungsleiter hat die Ergänzung zu Beginn der Versammlung bekanntzugeben. Über die Zulassung von Anträgen auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet. Ist keines dieser

Vorstandsmitglieder anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer.

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

(7) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Sofern im ersten Wahlgang niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen

Stimmen erhalten hat, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(8) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Zur Änderung des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen erforderlich.

(9) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll insbesondere folgende Feststellungen enthalten:

– Ort und Zeit der Versammlung,

– die Tagesordnung,

– die Zahl der erschienenen Mitglieder,

– die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Die Protokolle der Vereinssitzungen werden im Vereinsarchiv aufbewahrt.

(10) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand dies beschließt oder wenn mindestens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins dies schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt.

§ 8 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 4/5 der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an den gemeinnützigen Verein Iranische Kinderkrebshilfe e.V., Eekbusch 40, 22395 Hamburg, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden hat.

Diese Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 21.11.2018 unter Beachtung der vorstehend aufgeführten Bestimmungen beschlossen.

اهـــــــــــــــــــــــــــــــــداف

۱ - این انجمن خود را مدافع منافع دانشجویان ایرانی در آلمان به ویژه مونیخ میداند. این انجمن همچنین می‌خواهد به جاافتادن دانشجویان ایرانی در جامعه آلمان کمک کند.

۲ - ارائه بستری با هدف فهم بهتر بین دوستداران فرهنگ و هنر ایران

۳ - گسترش و حمایت از هنر و فرهنگ ایرانی با تنوع اتنیکی‌اش

۴ - ترویج تبادل و گفتگو با فرهنگ‌های دیگر در جامعه آلمان

۵ - کلیه فعالیت‌های این انجمن به صورت عام‌المنفعه است و در وهله اول اهداف اقتصادی را دنبال نمی‌کند.

فعالیت‌های فرهنگی و صنفی پاتوق با حفظ بی‌طرفی سیاسی و مذهبی است. پایه این فعالیت‌ها مبتنی بر برابری جنسیتی، نژادی، قومی و حفظ حریم خصوصی‌ است.


Zweck des Vereins

(1) Der Verein versteht sich als Anlaufstelle und Interessenvertretung der iranischen Studierenden in Deutschland, insbesondere in München und hat zum Ziel, Studierende in sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Angelegenheiten zu unterstützen (z.B. durch Beratung und Hilfestellungen in Studienangelegenheiten, Mentoren-Programme und Ähnliches). Der Verein will damit auch einen Beitrag zur Integration der iranischen Studierenden in die Gesellschaft in Deutschland leisten.

(2) Anbieten einer Plattform mit dem Ziel der Förderung der Verständigung zwischen iranischen Kunst- und Kulturinteressierten.

(3) Bewahrung und Förderung der vielfältigen iranischen Kunst und Kultur, die die ethnische Vielfalt widerspiegeln (z.B durch Organisation entsprechender Veranstaltungen ).

(4) Der Dialog mit anderen Kulturen soll gefördert werden (z.B. durch Teilnahme an Diskussionen, Vorträgen, Ausflügen, sowie Austausch mit anderen Kulturinstitutionen und -vereinen, etc.).

(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sämtliche Aktivitäten und Ziele des Vereins sind unabhängig von Religion und Politik.

نگاههـــــــــــــــــــــا

پاتوق بر چهار دیدگاه زیر استوار است:

نگاه به فرهنگ:

پاتوق ذات فرهنگ را امری سیال، چند وجهی و پویا می‌داند که به صورت چندفرهنگی (multiculturalism) در جوامع متبلور شده است. این نمود چندفرهنگی از نظر پاتوق نهتنها در مورد آلمان، که در مورد فرهنگ جاری در جغرافیای ایران هم صادق است. با این توضیح، پاتوق صرفا از خوانشی از فرهنگ ایران حمایت می‌کند که سعی در کتمان یا تحقیر خوانش‌های دیگر ندارد.

ما در پاتوق فرهنگ ایران را در داخل کشور در تعامل با فرهنگهای دیگر در بستر جغرافیاییش، و در خارج از کشور در تعامل با فرهنگ‌های موجود در جامعه میزبان می‌بینیم. با این وجود در این راستا نمی‌خواهیم نگاه ویترینی را به فرهنگ ایران گسترش دهیم. پاتوق قصد ندارد از برداشتی کاریکاتوری، ساده سازی شده و اگزوتیک از فرهنگ ایران حمایت کند. برداشتی که سوار بر کلیشه‌های "مثبت" یا "منفی"، انتظار میرود از آن دیده شود. پاتوق نه سعی در ساخت تصویری "خوب" از این فرهنگ دارد و نه تصویری "بد". پاتوق سعی دارد، هر آنچه که هست را با تمام پچیدگی‌هایش بدون افتخار و ذوق‌زدگی یا خجالت و شرمندگی به نمایش بگذارد.

نگاه به هنر:

از نظر پاتوق، هنر لزوما به معنای خلق زیبایی یا یک لحظه چشم‌نواز، گوش‌نواز و دلپسند که معمولا با تکرار ساختارهای شناخته شده تعریف می‌شود، نیست. از نظر پاتوق ذات هنر در ارتباط با مخاطب تعریف می‌شود و این ارتباط زمانی ممکن می‌شود که هنر از جلد زرورق تفاخر بیرون آید و به امری در دسترس تبدیل شود.

نگاه به فعالیت:

افراد در پاتوق مجاز نیستند که نفع مالی شخصی ببرند. اساس پاتوق بر روی شفافیت مالی و ارجح بودن فعالیت افراد به پول آن‌ها است. افرادی در پاتوق حق تصمیم‌گیری دارند، که در چارچوب اهداف و جهت‌گیری پاتوق فعالیت می‌کنند، نه کسانی که بدون فعالیت قصد حمایت مالی دارند و یا فقط علاقه به بحث کردن بدون مشارکت در فعالیت‌ها دارند.

نگاه به نیازهای صنفی-دانشجویی:

در سال‌های اخیر، مهاجرت به بخشی روزمره از زندگیِ ما ایرانی‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور تبدیل شده است. این موج جاری مهاجرت و خصوصا مهاجرت تحصیلی مشکلات و چالشهای به خصوصی دارد که از بدو ورود تا پایان تحصیل و شروع به کار و بعد از آن گریبانگیر مهاجر است. پاتوق تلاش میکند تا این نیازها را با کمک همین افراد پوشش دهد.

• Visions (EN)

Patogh is based on the following four perspectives:

Perspective towards Culture:

Patogh e.V. sees the nature of culture as a fluid, multifaceted, and dynamic which is crystallized in multiculturalism in societies. According to Patogh e.V., this multicultural manifestation is true not only in Germany, but also in the current culture in the geography of Iran. With this explanation, Patogh solely supports the readings of Iranian culture which does not attempt to conceal or neglect other readings.

In Patogh, we recognize Iranian culture inside Iran interacting with other cultures in its geographical context, and abroad interacting with the existing cultures in the host society. However, in this regard, we don’t want to promote a showcase view of Iranian culture. Patogh does not intend to support a caricatured, simplistic and exotic conception of Iranian culture, which based on "positive" or "negative" stereotypes is expected to be seen. Patogh tries to create neither a "good" image of this culture, nor a "bad" image. Patogh tries to reflect what really is with all its intricacies without pride or embarrassment.


Perspective towards Art:

Patogh doesn’t think art necessarily means creation of beauty or an eye-catching, auspicious and pleasant moment, which is usually defined by the repetition of known patterns. According to Patogh, the nature of art is defined in relation to the audience, and this connection becomes possible when art comes out of the cover of pride and becomes accessible.


Perspective towards Activity:

People in Patogh are not allowed to take personal financial advantage. Patogh is based on financial transparency and preference of people's activities over their money. In Patogh, only people working toward its aims and orientation have the right to make decisions, and not those contributing financially without activity or being involved in the community or those who just want to discuss without actively participating in the community

Perspective towards Students Life Assistance:

In recent years, immigration has become a part of our daily lives as Iranians both within and outside of Iran. This current wave of migration, especially student migration, has special problems and challenges that affect immigrants from the beginning to the end of their studies and also while starting to work after being graduated. Patogh tries to cover these needs with the help of these very same people who used to be affected.